X
تبلیغات
مشتری مداری

مشتری مداری

سخنان بزرگان و جملات حکیمانھ از بزرگترین دانشمندان ،روانشناسان و جامعھ شناسان:

سخنان بزرگان و جملات حکیمانھ از بزرگترین دانشمندان ،روانشناسان و جامعھ شناسان:

اگر ھمه آرزوھا برآورده می شد ، ھیچ آرزوئی برآورده نمی شد. یونسکو

به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد. شیلون

اگرآنچه انجام می دھید،ناحق باشد،موفقیتی کسب نخواھید کرد. توماس کارلایل. فیلسوف
اسکاتلندی

لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید. آستین فلپز

وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت ھمه شکست ھاست . آلکس مک کنزی

انسان ھمان چیزی است که باور دارد . آنتوان چخوف

تنھا آشیانه خرد ، راستی و درستی ست . ارد بزرگ

کسی که خوب فکر می کند لازم نیست زیاد فکر کند. آلمانی

تنبلی، آدمی را خیالپرست بار می آورد. پوسه نه

انسان ھمچون رودخانه است ، ھرچه عمیقتر باشد آرام تر و متواضع تر است . منتسکیو

کسی که کوچکترین قسمت رازی را فاش کند بقیه آنرا ھم نمی تواند حفظ کند . ریشتر

کسی که از ھیچ چیز کوچکی خوشحال نمی شود ، ھیچگاه خوشبخت نخواھد شد. اپیکور

انسان باید از ھر حیث چه ظاھر و چه باطن , زیبا و آراسته باشد . چخوف

ھیچ کس جز خود ما مسوول بدبختی ھا و یا خوشبختی ھای ما نیست . بودا

آنچه ھستی باش. نیچه

پشیمانی که ما را به راه راست نکشاند ، هیچ ارزشی ندارد . ارد بزرگ

رقابت تا زمانی پسندیده است که کار به حسادت نکشد. دکارت

هیچ کس به خرد غایى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند. اینشتین

راز خوشبختى در این است که بدانید دیگران دلیل خوشبختى شما هستند. لرد تنیسون

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است. شوپنهاور

آزادی حقیقی آن نیست که هرچه میل داریم انجام بدهیم ، بلکه آن است که آنچه را که حق داریم بکنیم . ویکتور کوزن

ندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را مژده دهد ناتوان و بیمار است . ارد بزرگ

توان خواهی می تواند بر گذشت زمان پیروز شود . فردریش نیچه

برتری همیشه منفور بوده است ، و هنگامیکه برتر از همه ای بیشتر منفوری .گراسیان
محبت نیرومندترین جادوها است. گولاس

بدگویی ، رسوایی در پی دارد . ارد بزرگ

باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید. مونت کیو
کسی که بدگویی می کند خواری را به جان می خرد . ارد بزرگ

هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم . گالیله

آنکه می تواند ، انجام می دهد،آنکه نمی تواند انتقاد می کند. دیل کارنگی

رحرف را که دشمن راستی و خصم روان پاک است هرگز نپذیر . بزرگمهر

هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم . گالیله

آدم تبهکار میرود ولی شر او باقی می ماند. شکسپیر

آدم خشمگین نمیتواند حقیقت را بگوید. ضرب المثل چینی

ردباری در توان هر کسی نیست کسانی که بردبارند فرمانروایی می کنند . ارد بزرگ
بزرگترین شادی تولد است و بزرگترین غمها مرگ. هوارد فاست

انسان بدرستی همان میشود که به آن فکر میکند . فلورانس نایتینگل

آتش خشم را با آب سکوت خاموش کن . ارد بزرگ

فصیح ترین زبان عمل است . شکسپیر

در این دنیا از دو راه می توان موفق شد ؛ یا از هوش خود و یا از نادانی دیگران . لابرویر

ن پوشی زیباتر از سرشت و گفتار نیکو سراغ ندارم . ارد بزرگ
وقت گرانبها است ، اما حقیقت گرانبها تر است . دیسرائیلی
خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است . ارد بزرگ

ابله همیشه به دنبال بزرگ تر از خود می گردد ، که او را تحسین کند. بوالو

هر اقدام بزرگی ابتدا محال به نظر می رسد . کارلایل

سرنوشت خود را با افکار تعیین کنید. کارایل
دانایان با عمل زندگی میکنند،نه با اندیشه عمل . کارلوس کاستاندا

ایمان نیروئی است فراتر از منطق. اچ.ال. منگن
دشمنانت را خوب گوش بسپار که هیچکس بهتر از آنها عیبهای تو را گوشزد نمیکنند . بنیامین فرانکلین


میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند . ارد بزرگ
حقیقت داروی تلخی است که ثمرات شیرینی دارد . گاندی

دشمن کوچک وجود ندارد . بنیامین فرانکلین
شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.کیم وو چونگ
هترین چاره غضب ، به تاخیر انداختن آن است. سلیکا

فرصت از دست مده ودر کارسستی مکن که میوه آن ذلت است. فیثاغورث

اگر زندگی با تو سرناسازگاری دارد تو با او سازش کن. اسپارت

از زندگی خود لذت ببرید، بدون آنکه آنرا با زندگی دیگران مقایسه کنید. کندورسه
حافظه خوب ، حافظه ای است که بداند چگونه امور بی اهمیت را فراموش کند. کلیفتون فادیمن

آن کس که به کم خرسند است ، بیش از دیگران دارد. دیوژن

هرگز بخاطر دوستت ، از انجام وظیفه ای چشم مپوش. سن لانبر

هرکه سخن نسنجد از جوابش برنجد. سعدی
مقیاس ارزش انسان اهمیتی است که به وقت خود میگذارد . رالف امرسون

هیچ چیزی برای یاد گرفتن کوچک و هیچ چیزی برای انجام دادن بزرگ نیست . ویلیام وان هورن
محبت همه چیز را شکست می دهد و خود شکست نمیخورد . تولستوی
فرق انسان و سگ در آنست که اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز نخواهد گرفت. تولستوی

بایستی با روح خود آشنا شده و سعادت را در اعماق روح و قلب خود جستجو کنیم . فیثاغورث

هر که خود را نصیحت نکند به نصیحت دیگران محتاج خواهد گشت . سعدی
بزرگترین عیب آن است که از عیب خویش اگاه نباشیم. توماس کارلایل

امید در زندگی بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرنده! . آرتور شوپنهار
چیزی ساده تر از بزرگی نیست آری ساده بودن همانا بزرگ بودن است. امرسون

به نتیجه رسیدن امور مهم ، اغلب به انجام یافتن یا نیافتن امری به ظاهر کوچک بستگی دارد. چاردینی

اگر میخواهی خوشبخت باشی جز آنکه برایت مهیاست آرزو نکن . لارو شفوکو

با زبان خوش و ملاطفت ، می توانید فیلی را با یک تار مو به دنبال خود بکشانید . امثال الحکم

من تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم. سقراط

پندار های خواب و بیداری ما اگر ادامه یابند کم کم ساخته خواهند شد . ارد بزرگ

اگر برای انجام کاری بزرگ ، زمان نداری .بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری . فردوسی خردمند

انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن , زیبا و آراسته باشد . چخوف

آزمودگی آدمها ، از زر هم با ارزشتر است . ارد بزرگ

گر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن . ارد بزرگ

استراحت خوب ، بهتر از غذای خوب است . ویکتور پوشه

بدتر از برترهم وجود دارد و آن انتظار بدتراست. ژیلبربرون

اندیشه و انگاره بیمار ، آینده را تیره و تار می بیند . ارد بزرگ

ثروت دانا ، همان علم و دانش اوست. پاسکال
کسی که ثروتی ندارد ، خود را دارد. فرانکلین
میراثی گران بهاتر از راستی و درستی نیست. شکسپیر

زینت انسان در سه چیز است ؛ علم، محبت، آزادی. افلاطون

بهترین خوشبختی ها ، یاری به دیگران است. آلبرت هوبار

آدمیانی که با دیگران روراست نیستند با خود نیز بدین گونه اند . ارد بزرگ

هیچگاه امید کسی را ناامید نکن ، شاید امید تنها دارایی او باشد . ارد بزرگ
معلم نفس خود و شاگرد وجدان خویش باش. پور سینا

دانای بی وجدان هیچ گاه صاحب روحی پاک نخواهد بود . رابله
هیچ چیز در این دنیا اتفاقی نیست. وین دایر


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ساعت ۰۰:۱۲ توسط farshad kashef دسته : نظر(0)

مشتری مداری

رضایت مشتری چیست؟
ھر مشتری پس از دریافت خدمت یا خرید و
استفاده از یك كالا ممكن است به طور كلی راضی و
یا ناراضی باشد، پرسش این است كه رضایت چیست
و رضایت مشتری چگونه ایجاد می شود، در پاسخ باید
گفت رضایت احساس مثبتی است كه در فرد پس از
استفاده از كالا یا دریافت خدمت ایجاد می شود،
احساس مورد نظر از تقابل انتظارات مشتری و عملكرد
عرضه كننده به وجود می آید. اگر كالا وخدمت دریافت
شده از جانب مشتری ھم سطح انتظارات ارزیابی
شود، در او احساس رضایت ایجاد می شود، در صورتی
كه سطح خدمت و كالا بالاتر از سطح انتظارات
مشتری باشد موجب ذوق زدگی و سطح پایین تر
خدمت و كالا نسبت به انتظارات منجر به نارضایتی
مشتری می شود. درجه رضایت، نارضایتی و ذوق زدگی
افراد در ھر زمان و در ھر مورد متفاوت بوده و ھمواره به
میزان فاصله سطح انتظارات و عملكرد عرضه كننده در
غالب كیفیت كالا و خدمات مربوط می شود.
itpaper.ir : منبعچگونه مشتریان وفادار داشته باشیم
در استراتژی مشتریان، وفاداری برای ھر سازمانی اھمیت
استراتژیك دارد.
وفاداری واژه ای مثبت است. دوستان و ھمسران از یكدیگر
انتظار وفاداری دارند و از كسانی كه مشكلات را می فھمند
و ھمیشه برای حل آنھا مشاركت می كنند، انتظار وفاداری
وجود دارد. در بیشتر موارد وفاداری به مردم، شركتھا، و
محصولات نسبت داده می شود. وفاداری، اصولاً دوطرفه و
مبتنی بر ھمكاری است. ولی وقتی كه وفاداری در رابطه
با مشتری مطرح می شود، تعریف سنتی، معتبر نیست.
تئوری وفاداری مشتری، در ادبیات مدیریت بین المللی
نسبتاً جدید است.
مفھوم وفاداری را به (RICHARD L.OLIVER) ریچارد اولیور
حفظ تعھد عمیق به خرید » : این شكل تعریف می كند
مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، به طور مستمر در
آینده، به رغم اینكه تاثیرات موقعیتی و تلاشھای بازاریابی،
به صورت بالقوه می تواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود.
اما این تعریف ممكن است محدود باشد. در واقع تعھد
مشتری نتیجه این است كه یك سازمان مزایایی را برای
مشتریان ایجاد كند به طوری كه آنھا افزایش خرید از آن
سازمان را حفظ كنند. تعھد واقعی مشتری زمانی ایجاد
می شود كه مشتری بدون ھیچگونه تشویقی خودش برای
انجام خرید برانگیخته شود.
در ١٠ سال گذشته به طور قابل توجھی توجه به وفاداری
مشتری، افزایش یافته است و امروزه وفاداری مشتری به
عنوان دستورالعملی برای افزایش درآمد مطرح است. اما
این شاید قدم اول در تكامل مشتری مداری محسوب می
شود.
بعضی ھا به شوخی می گویند، اگر شركتھا وفاداری می
خواھند، باید یك سگ بخرند. زیرا این كار در شرایط بازار
امروز، كار دشواری است. وفاداری را می توان به دست
آورد، اما سازمان باید روی این مسئله پیوسته و مستمر
فعالیت كند و ایجاد وفاداری برای ھمه مشتریان قابل حصول
نیست.
باید یك رابطه برنده - برنده بین سازمان و مشتری ایجاد
گردد، و این رابطه در صورتی استقرار می یابد كه طرفین
احساس كنند كه برایشان مزایای خاصی وجود دارد و به
صورت دو قطب یكدیگر را جذب كنند.

منبع: ماھنامه تدبیر


قواعد ثابت شده یک کسب و کار
موفق
در کسب و کار و تجارت آداب و قواعدی وجود دارند که
مبنا و پایه و اساس یک کسب و کار را شکل می دھند.
ھیچ کارشناس و صاحب کسب و کار خبره ای نیست
که درستی ھمه این اصول را تایید نکند. این ھا ظاھری
بسیار ساده دارند و برای فھمشان به ھیچ فن و
تخصص ویژه ای نیاز نیست.
مخصوص چاپ
آموزش
مدیریت - بازاریابی - تجارت
در کسب و کار و تجارت آداب و قواعدی وجود
دارند که مبنا و پایه و اساس یک کسب و کار را شکل می دھند. ھیچ کارشناس و
صاحب کسب و کار خبره ای نیست که درستی ھمه این اصول را تایید نکند. این ھا
ظاھری بسیار ساده دارند و برای فھمشان به ھیچ فن و تخصص ویژه ای نیاز نیست.
ارتباطات با مردم و دنیای اطراف ھنر ارزشمندی است که در پی توجه و رعایت اصول
زیر کسب می شود. خوب دقت کنید:
خوب گوش دھید ●
به مراجع و آن مشتری احتمالی و مشتری کنونی به دقت گوش دھید. به حرف ھای
کارمندانتان ھم توجه کنید. کارمندان ھستند که از چند و چون کسب و کار خبر دارند و
اگر آنھا مشکلات، نقاط ضعف و نقاط قوت کسب و کار و بازار را به شما نگویند،
نخواھید توانست بازاریابی و کسب و کار موفقی را پیش ببرید. مشتریان کنونی و
احتمالی، عوامل رشد و افزایش درآمدتان ھستند. نیازھا، خواسته ھا و انتظاراتشان از
خرید را درک نخواھید کرد مگر با گوش دادن دقیق و نکته بینانه به حرف ھای آنان.
اعتراض ھا و ابراز رضایت ھای این گروه، ھر دو راھنمای کار شمایند.
پاسخگو باشید. ●
ابتدا گوش دھید و سپس دست به عمل بزنید. ھر چه زودتر پاسخ بدھید، مشتری
کنونی ناراضی و مشتری بالقوه بیشتر به شما اعتماد خواھند کرد. سریع، قوی و
موثر، آشکار و برجسته پاسخ دھید.
کار گروھی و استمرار فعالیت ھایتان را حفظ نمایید. ●
اگر یک تیم بازاریابی دارید، ھمواره با آنھا مشورت کنید و نظرات و ایده ھایشان را جویا
شده درباره شان بحث و تبادل نظر نمایید. پیشنھادات و ایده ھا و توصیه ھای یکدیگر را
بشنوید و در یک کار گروھی، طرحی مناسب برای خلق و تقویت بازاریابی و راھبری و
توسعه کسب و کار، تدوین کنید و به اجرا گذارید.
کاملا بر کارھایتان تمرکز کنید. ●
ابتدا تا جایی که می توانید در پی کسب دانش، معلومات و مھارت ھای لازم باشید.
سپس درباره ایده بازاریابی و کسب و کارتان، فکر و تعمق کنید. تمامی جوانب مسئله
را در نظر گرفته از زوایای گوناگون به آن بنگرید. کارھا و فعالیت ھایتان را در یک مسیر
معلوم و اصلی قرار دھید و ھمیشه سعی کنید در ھمین مسیر و در راستای نیل به
ھدف ھایتان جلو بروید. این مسیر را کانون توجه خود قرار دھید و ھمیشه برای چالش
ھا و مشکلات آمادگی داشته باشید. کسب معلومات و مھارت ھای به روز در یک
کسب و کار، ھرگز به پایان نمی رسد و راه اصلی آمادگی ھمیشگی است.
مفھوم "موفقیت" را به تمامی بدانید. ●
این مشتری است که فروش را خلق می کند. شما به عنوان یک بازاریاب فقط به او
کمک می کنید. او برای تکمیل موفقیت آمیز فرایند فروش، از شما جایزه می گیرد! این
ھمان موفقیت حقیقی است. مشتری را فقط یک عامل کسب درآمد ندانید. خدمت
رسانی به او و اعطای جایزه به خاطر موفقیت، روند کسب و کارتان را زیباتر و لذت
بخش تر می کند.
با مردم آشنا شوید و با آنھا ارتباط برقرار کنید. ●
با ھر کسی که لازمست بشناسید، به تمامی آشنا شوید و او را از چگونگی کسب و
کارتان آگاه کنید. ھر قدر که دایره و شبکه ارتباطات انسانی شما وسیعتر باشد،
فرصت ھای بیشتر و بھتری پیش رویتان قرار خواھند گرفت.
منصفانه برای کالاھا یا خدماتتان قیمت گذاری کنید. ●


ادامه مطلب
+ نوشته شده در ۲۱/۹/۱۳۸۸ساعت ۱۳:۲۲ توسط farshad kashef دسته : نظر(3)